top of page

Online UV-DOAS Biogas Monitoring System Gasboard-3500UV

Online UV-DOAS Biogas Monitoring System Gasboard-3500UV

 אנלייזר ביוגז

GASBOARD3200 דגם 

logo-4.png

אנלייזר נייד למדידת ביוגז וגזי מטמנה דגם 3200

אנלייזר נייד למדידת גז טבעי מבצע מדידה ישירה של מתאן CH4 וגם CO2 באמצעות חיישן NDIR בטווח 0-100% ו 0-50% בהתאמה

מדידה של חמצן O2  ומימן גופרתי  H2S על ידי חיישנים אלקטרוכימיים

ניתן להוסיך גם חיישן מימן H2 ופחמן חד חמצני CO

קיימת אפשרות לשינוי טווחי מדידה של חיישנים לפי דרישת הלקוח

כל תוצאות המדידה מוצגים על גבי מסך LCD רחב בו רואים את כל הפרמטרים הנמדדים ללא צורך בדפדוף בתפריט

המכשיר כולל משאבה פנימית וסוללת ליתיום חזקה נטענת לעבודה ממושכת בשטח

המכשיר נוח מאוד לתפעול בשטח, אינו דורש זמן חימום, תפריט קצר , איפוס עצמי מהיר ZERO

למכשיר מערכת GPS להצגת מיקום ותוצאות המדידה

bottom of page