גלאי גזים נייחים

K-G60-TSP גלאי אבק קבוע

מסך מגע BH-50 (7.0 אינץ ') ערוץ בקרת גז

K-G60-S4 גלאי גז קבוע

BH-60 גלאי גז קבוע - מוגן פיצוץ

BH-50 לוח בקרת גז - ערוץ אחד

שני ערוצים- BH-50 - לוח בקרת גז

BH-60 גלאי גז קבוע עם תצוגה

TVOC K-EP1000 מערכת ניטור מקוונת

ארבעה ערוצים- BH-50 - לוח בקרת גז

K-G60 גלאי גז קבוע