top of page

ארבעה ערוצים- BH-50 - לוח בקרת גז

1527491547.jpg

למוצר יציבות גבוהה. עם דיוק גבוה ואינטליגנציה גבוהה, יציאת הבקרה החיצונית עשירה, והמשתמש יכול לבחור באופן חופשי את סוג המשדר המחובר ויציאת הגישה.

Screen Shot 2021-02-28 at 12.07.40.png
bottom of page