ארבעה ערוצים- BH-50 - לוח בקרת גז

למוצר יציבות גבוהה. עם דיוק גבוה ואינטליגנציה גבוהה, יציאת הבקרה החיצונית עשירה, והמשתמש יכול לבחור באופן חופשי את סוג המשדר המחובר ויציאת הגישה.