שני ערוצים- BH-50 - לוח בקרת גז

מערכת צג הגז BH-50 הינה מערכת בקר מרובת נקודות. הוא משמש לאיתור ריכוז גז באוויר.