top of page

K-400M גלאי רב גז נייד

Screen Shot 2021-02-28 at 12.23.06.png

גלאי K-400M נייד רב גז יכול לזהות גז דליק, O2 ושני סוגים אחרים של גזים רעילים ברציפות ובמקביל. נעשה בו שימוש נרחב באזור בו נדרשת הוכחת פיצוץ או דליפות גז רעילות, כמו תעלות תת קרקעיות או תעשיית כרייה, כדי להגן על חיי העובדים ולהימנע מפגיעה בציוד הרלוונטי.

Screen Shot 2021-02-28 at 12.07.40.png
bottom of page