top of page

BH-4AS גלאי רב גז נייד

Screen Shot 2021-02-28 at 12.23.06.png

גלאי רב גז נייד מסוג BH-4AS יכול לזהות גזים דליקים, O2 ושני סוגים אחרים של גזים רעילים ברציפות ובמקביל. נעשה בו שימוש נרחב באזור בו נדרשת הוכחת פיצוץ או דליפות גז רעילות, כמו תעלות תת קרקעיות או תעשיית כרייה, כדי להגן על חיי העובדים ולהימנע מפגיעה בציוד הרלוונטי.

Screen Shot 2021-02-28 at 12.07.40.png
bottom of page