top of page

K-600 4 in 1 גלאי רב גזים

Screen Shot 2021-02-28 at 12.23.06.png

גלאי גז K-600 עם משאבה מובנית, חזק לשימוש תעשייתי עבור עובדי שירות, עובדי בתי זיקוק, כבאים, מהנדסי תחזוקה, אלה שמבלים בביוב ומפעלי מים, מיכלי אחסון תת קרקעיים, אסדות נפט, במיכלים וממגורות בים. בתעשייה, ורבים אחרים הזקוקים לציוד מגן אישי.

Screen Shot 2021-02-28 at 12.07.40.png
bottom of page