top of page
מדפסות

פתרונות הדפסה

 מגוון סוגי מדפסות, שרתי מדפסות, סורקים,  החלפת קרטרידג'ים.

תמיכה IT

תמיכה טכנית

 תמיכה טלפונית וסיוע בפתרון בעיות טכניות  בחומרה ותוכנה.

 

מעבדת תיקונים

מעבדת שירות ותיקונים

 שרותי מעבדה לתיקון תקלות או שבר, תקלות  חומרה או תוכנה, מכשירים סלולריים ועוד...

 

bottom of page